2G срещу 3G мрежови технологии

Инициализацията на комуникационните мрежи започна с аналоговата (1G) мобилна телефония, в която много от функциите, налични в настоящите мрежи, не бяха налични като SIM и т.н. Еволюцията на мобилната телефония започна с GSM (2G) и сега сме на вратата стъпка към 4G преминаване 2.5G, 2.75G, 3G и 3.5G.

2G (GSM) мрежова технология

Глобалната система за мобилна комуникация е известна още като 2G е първият опит за стандартизация на съвременната цифрова клетъчна концепция. Технологичният стандарт е представен за първи път през 1991 г. и от този момент нататък броят на абонатите нарасна над 200 милиона през 1998 г. Стандартът стана толкова популярен сред хората, тъй като предаването на глас има голям успех и с технологичния напредък GSM телефоните стават удобни.

Според спецификациите GSM мобилните телефони се състоят от идентификатор, който се използва за удостоверяване на абонат в мрежата и го нарича като SIM (Subscriber Identity Module). Използваната технология за множествен достъп е хибридна версия на FDMA (Frequency Division Multiple Access) и TDMA (Time Division Multiple Access), за да се увеличи поддръжката на абонати в дадена клетка. Също така понятието клетка също е попълнено и за да покрие въздушния интерфейс, една зона е разделена на малки шестоъгълни зони, които са известни като клетки и всяка от тях се покрива с използване на 3 GSM секторни антени.

GSM радио интерфейсът има скорост на предаване на 270Kbps, а честотната лента на гласовия канал е ограничена до 200 kHz, което е напълно достатъчно за пренос на гласови данни. Разпределението на радиочестотния спектър за GSM от 3GPP се състои от 14 ленти, в които следващите ленти се използват широко в мобилни мрежи като GSM 850, GSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. Тук възходящата връзка и връзката надолу използват различни ленти за комуникация и дуплексното разстояние е 45MHz за GSM 900 обхват. Така че честотите на връзката нагоре са 890-915 MHz, а честотната лента на низходящата линия е 935-960 MHz и всяка лента е разделена на 200 kHz канали.

Използването на спектъра за GSM попада в няколко диапазона като GSM 900 и GSM 1800 (DCS), използвани в области като Азия, Европа и др. И GSM 850 и GSM 1900, използвани главно в САЩ и Канада.

3G Network Technology

Тъй като мобилните мрежи нарастват, предаването на глас не е единственото средство, предоставяно чрез мрежите. Освен това той е подобрен, за да поддържа висока скорост на данни за приложения като видео разговори, поточно видео и аудио, видеоконференции и мултимедийни приложения и т.н. в мобилна среда. Има две колаборации, а именно 3GPP и 3GPP2, като последният е този, който прави стандарти за 3G, базирани на CDMA технология.

Според ITU (Международен съюз по далекосъобщения) следващите изисквания трябва да бъдат изпълнени от всяка мрежа, която да бъде наречена като 3G мрежа, както е предложено от 3GPP. Скорост на пренос на данни (низходяща връзка) от минимум 144Kbps за мобилни телефони и 384Kbps за пешеходен трафик и 2Mbps в закрити условия за низходяща връзка. При честотна лента и 2Mbps широколентов достъп до интернет също се определят от 3GPP.

Използваната технология за множествен достъп е CDMA и се основава на псевдо произволен код за всеки потребител, позволяващ пълен достъп до честотна лента във въздушния интерфейс. CDMA технологии като CDMA2000, CDMA2000 1x EV-DO се използват на различни места по света за 3G мрежи, а честотната лента е 1.25MHz за CDMA 2000, а WCDMA използва 5 MHz честотна лента.

Свързани теми:

1) Разлика между 3G и 4G мрежовите технологии

(2) Разлика между 4G и 5G мрежи