Ключовата разлика между 91 и 95 октаново гориво е, че 95 октаново гориво може да издържи по-висока компресия преди запалване, отколкото 91 октаново гориво.

Октановата стойност е стандартна мярка за производителността на гориво. С други думи, тя е мярката на способността на горивото да устои на ударния ефект по време на горенето. Съществуват различни степени на гориво според октановата класация. 91 и 95 октанови горива са такива две степени.

Разлика между 91 и 95 октаново гориво - резюме на сравнението

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика 2. Какво е октаново число 3. Какво е 91 октаново гориво 4. Какво е 95 октаново гориво 5. Едно до друго сравнение - 91 срещу 95 октаново гориво в таблична форма 6. Обобщение

Какво е октанов рейтинг?

Октановото число или октановото число е измерване на работата на горивото. Той измерва противоударните свойства на горивото. С други думи, той оценява горивото според относителния ефект на чукане. При класифициране на гориво референтното гориво е смес от изооктан и хептан.

Изооктанът показва минимален ударен ефект; по този начин той има 100 октаново число, докато хептанът показва максимален ударен ефект. Следователно хептанът има 0 октаново число. След това, 91 октаново гориво действа подобно на смес от изооктан и хептан в съотношение 91: 9 (сместа съдържа 91% изооктан и 9% хептан).

Какво е 91 октаново гориво?

Това е форма на бензин, който има ефективност, подобна на смес от изооктан и хептан в съотношение 91: 9. Цената на това гориво е ниска в сравнение с други форми на октаново гориво. Подходящо е използването на това гориво в дизелови двигатели с ниска производителност, които изискват ниско съотношение на сгъстяване. Освен това това гориво е идеално за дизелови двигатели, тъй като тези двигатели не компресират горивото, а въздуха (тогава двигателят впръсква гориво в сгъстения въздух, който се нагрява поради компресия). Използването на това гориво вместо високооктанови горива може да причини чукване на двигателя.

Какво е 95 октаново гориво?

Това е форма на бензин, който има ефективност, подобна на смес от изооктан и хептан в съотношение 95: 5. Цената на това гориво е висока в сравнение с други форми на октаново гориво. Подходящо е използването на това гориво при високоефективни бензинови двигатели, които изискват високо съотношение на сгъстяване.

Каква е разликата между 91 и 95 октаново гориво?

Обобщение - 91 срещу 95 октаново гориво

Октановата стойност е измерване на производителността на гориво. Следователно горивата са в няколко форми в зависимост от октановото число.91 и 95 октанови горива са две такива форми на гориво. Разликата между 91 и 95 октаново гориво е, че 95 октаново гориво може да издържи на по-висока компресия преди запалване, отколкото 91 октаново гориво.

справка:

1. "Изберете правилното октаново гориво за вашия автомобил!" Как работят хибридите. Достъпно тук 2. „Октанова оценка“. Уикипедия, Фондация Уикимедия, 15 май 2018 г. Достъпно тук

С любезност на изображенията:

1. 'Газова станция помпа пет октанови оценки' Байбак в английската Уикипедия - Прехвърлен от en.wikipedia в Commons от Matt.T., (CC BY-SA 2.5) през Commons Wikimedia