баланса

Счетоводството е процесът на записване на бизнес транзакциите и отношенията между транзакциите. Процесът на счетоводство е основно механичен и не изисква никакъв анализ. Вместо да анализира счетоводството разчита само на записа на информацията. В миналите времена записите се водеха в книга и затова този финансов инструмент се нарича счетоводство. В съвременните дни книгите бяха заменени със съвременен софтуер за счетоводство, който работи на персонални компютри. Този вид софтуер е много усъвършенстван и може да помогне изключително много за работата на книжаря.

Основно процесът на счетоводство се състои в записването на входящите транзакции (получени плащания под формата на пари или чекове от клиенти и др.) И записването на изходящите транзакции (заплащане на конкретни сметки в точното време и др.).

Има два основни вида счетоводство: счетоводство с едно вписване и с двойно вписване. В случая на счетоводството с единичен запис можем да намерим всяка транзакция, пренесена към дебитната колона или колоната за кредит. Напротив, в случай на счетоводство с двойно вписване, можем да намерим две записи за всяка транзакция, извършена в книгата. Единият запис се пренася към кредитната страна, а другият към дебитната страна. Това се прави по начина, по който двата записа могат да бъдат проверени.

Счетоводството също е систематичното записване на бизнес транзакции, но включва допълнителни отчети и допълнителен финансов анализ на транзакциите. Това основно означава, че счетоводството е част от счетоводния процес. Счетоводството освен записването на финансовите транзакции прави и изготвянето на отчети, пасиви на активите и различните резултати от целия бизнес. По принцип счетоводството използва информацията за счетоводството, интерпретира данните и ги компилира в отчети и ги представя под формата на отчети на ръководството.

Счетоводството се използва във всеки бизнес от малки компании до големи корпорации. В по-малките фирми един човек може да извършва счетоводство и счетоводство. Но в големите компании и корпорации е необходим цял отдел от хора, за да изпълняват успешно счетоводните и счетоводните задачи. По-малките фирми с малък брой транзакции не осигуряват прекалено много работа на счетоводителя, така че той може да изпълнява и задачите на счетоводителя.

Важната част от счетоводството е анализът на бизнес транзакциите и предаването на бизнес резултатите на ръководството на компанията. Бизнес резултатите обикновено се предоставят под формата на отчети. Ръководството от тези отчети може да види дали компанията е успешна или не и с помощта на анализа може да види откъде идват проблемите в случай на отрицателни резултати.

Препратки