HTM и HTML се отнасят за разширения на HTML файлове. Те са файлове от обикновен текст. HTML означава Hyper Text Markup Language, който е език за маркиране, използван за създаване на уеб страници. HTML всъщност използва маркери за маркиране за описание на уеб страници. Като разширения на файлове те се означават като .htm или .html. Ако използвате HTML файлове за създаване на вашата уеб страница, тогава най-вероятно в края на URL адреса му ще се появи .html или .htm. Ето примери: „http://code.google.com/chrome/extensions/samples.html“ и „http://edgewisdom.com/Finance1.htm“.

HTM се използва само като алтернативно разширение на .HTML. Това се случва по някакви причини, например в някои операционни системи, като Disk Operating System и Window 3.X, те не позволяват използването на разширения с четири букви. Затова вместо .html те използват .htm. Както и в света на Windows, трибуквените разширения най-често се използват, като „.doc“ и „.exe“, затова тук е по-приложимо .htm. Съществуват обаче и случаи на други сървъри, когато те създават своята директория по подразбиране, за да поддържат само .html файлове. Това означава, че .htm не е разрешен на този сървър.

Всъщност .htm обикновено се използваше в старите времена, като по времето, когато DOS беше популярен. В днешно време компютрите вече лесно могат да поддържат големи файлове и широка дължина на имената на файловете, следователно наличието на разширение с четири букви вече не е проблем.

Както и да е, разширенията на файлове са полезни за операционните системи, тъй като им помага да идентифицират какъв тип файлове с данни се занимават, а също така, за да могат да намерят подходяща програма, която да я чете или редактира. Ако вашият компютър не е в състояние да отвори файловете, особено файлове с неизвестни разширения на файлове, това означава, че може да нямате инсталирана свързана програма, за да можете да я четете, или имате грешки в системния регистър на Windows, свързани с разширенията на файловете.

В случая на интернет уеб браузърите всъщност не виждат разширенията на файловете, така че когато въведете URL адрес без HTM или HTML разширение, браузърът все още може да намери източника и да покаже съдържанието му. HTM и HTML са само два от хилядите видове разширения на файлове. Въпреки че, HTML е най-често използваният формат на уеб страници и затова те са по-популярни.

Резюме:

HTM и HTML са и двете разширения на HTML файлове. Единствената разлика е, че .HTM се използва като алтернатива на .HTML за някои операционни системи и сървъри, които не приемат разширения с четири букви. Въпреки че днес операционните системи са разработени и сега могат да поддържат дълги имена на файлове и четирибуквени разширения на файлове.

Препратки