Запитване срещу запитване

Думите могат да бъдат прости или сложни. Една дума може да има няколко различни значения и може да има няколко различни форми. Понякога значението на това, което човек казва, се губи, когато се използва грешна форма. „Запитване“ и „запитване“ са две думи, които понякога се бъркат една с друга. Въпреки че могат да се позовават на подобни случаи, те имат различни приложения в английския език.

„Запитване“ се определя като търсене на знания. Това е процес, чрез който се придобиват знания, уреждат се съмненията и се дават проблеми. Анкета дава светлина и разяснения за хора, неща и идеи, които са озадачаващи и неразбрани.

Тя включва процедури за проучване, изследване и експериментиране, които са необходими, за да разберем по-добре всичко, за което човек се пита. Това е официално разследване, изследване на факти, принципи и информация. „Запитване“ идва от латинската дума „quaerere“, която означава „да търся или питам“. Изписва се също като „запитване“, но „запитване“ е най-често срещаният правопис на думата, която се използва в американския английски, докато „запитване“ “Се използва на британски английски.

Въпросът, от друга страна, се определя като искане за информация. Просто казано, актът на задаване на въпрос е една от процедурите при извършване на запитване. Това е устно или писмено искане за информация относно правилността на определени твърдения или факти. Това е въпрос, който изразява съмнение и несигурност по отношение на определени факти, които са представени. Той има за цел да провери и проучи точността и истината за хората, нещата и идеите. Може също да е израз на противопоставяне срещу нещо или някого.

Думата „запитване“ идва от латинското „quaere“, което означава „да искам, да търся или да спечеля.“ Тя придоби сегашния си вид през 1600 г., като се влияе от думата „запитване“. Тя може да се използва или като глагол или съществително в изречение.

Примери:
Бордът е разпоредил разследване на предполагаемото неправомерно поведение на няколко членове на факултета.
При допълнително разследване е установено, че въпросното момче е хванато да краде велосипед преди няколко дни, но е освободено, тъй като собственикът не е повдигнал обвинения.
Трудно ми е да отговоря на вашето запитване по темата за ядрената наука, тъй като е моят близнак, а не аз, който съм физик.
Изследванията и експериментите са от съществено значение за правилното разрешаване на вашата заявка.
Резюме:

1. „Запитване“ е процесът на търсене на знания и факти, докато „запитване“ е искане за информация.
2.Изследването включва изследвания, проучвания и експерименти, докато заявката включва задаване на въпрос.
3.Болите думи идват от латинската дума „quaere“ или „quaerere“, което означава „да искам или да търся“. Разследването е по-задълбочено проучване, докато заявката може да бъде обикновена заявка за информация.
4. Заявката може да изрази съмнение и противопоставяне на неща, хора или идеи, докато едно запитване изразява необходимостта да се разрешат съмненията и да се намерят решения на проблемите и в същото време да се предоставят знания.

Препратки