Каква е разликата между Hybrid и Native приложенията?

С появата и широкото разпространение на смартфоните търсенето на мобилно присъствие за бизнеса от клиентите нарасна значително. Излишно е да се изтъква, че включването на мобилно приложение не е алтернатива на присъствието на вашия бизнес, а вместо това е разширение за по-широка аудитория.

Мобилно приложение, което отговаря на нуждите на клиента ви е от първостепенно значение за здравословното присъствие в бизнеса.

Въпреки това може да бъде предизвикателство да вземете решение за вида мобилно приложение, за да развиете бизнеса си; хибриден или местен?

Родни приложения

Голям процент от приложенията, които се използват днес, са нативните приложения. Native са създадени за конкретна платформа, било то Android или iOS. Изтеглени изключително от официалните магазини. Широкото им приемане е благодарение на:

  • Безпроблемна интеграция с мобилен хардуер - пълният достъп до системните ресурси позволява бърза реакция.
  • Разгръщането на пазара е просто, тъй като включва само публикуване в App Store или Google Play Store.
  • Родните приложения са далеч по-напред както от хибридните, така и от уеб базирани приложения в сигурността.
  • Наличието на интегрирана среда за разработка предлага множество тествани услуги, достъпни за разработчиците за повишаване на качеството на UI и UX архитектурата.

Нативните приложения обаче страдат от версия. Разгръщането на корекции за актуализация за собствено приложение изисква цялостно пренаписване на кода за друга платформа. Разработването на местни приложения е отнемащ време процес, който води до по-големи финансови разходи.

Хибридни приложения

Желанието за разработване на една кодова база, която може да се използва в няколко платформи, доведе до концепцията на хибридните приложения. Например, един от най-популярните и бързо разрастващи се видове приложения е React Native.

Понякога за бизнеса и стартиращите компании е по-изгодно да наемат инженер, който да разработи приложението React Native, тъй като отнема по-малко време, отколкото за родните приложения.

Но отново, изборът на платформа за разработване на мобилно приложение зависи не само от наличния бюджет, но и от бизнес целите, аудиторията на приложението и стратегията за популяризиране.

Ползи за развитие на хибридни приложения:

  • Хибридни приложения се възползват от родните приложения, като същевременно се възползват от уеб приложения, за да осигурят вашия бизнес;
  • Изпълнение на крос-платформа, което позволява еднократно записване на код за работа на Android, както и iOS.
  • Бързо внедряване на приложение. Наличието на пазара изисква бърз отговор и реагирането на родните приложения са идеалните приложения, които да се разработят за бързо внедряване поради по-малко време, необходимо за разработване.
  • Достигане до по-широка аудитория. Приложенията React Native се коригират, съответствайки на всяко мобилно устройство, което вашите клиенти могат да имат.

Що се отнася до стартираща компания или предприятие, удовлетвореността на клиентите е определящ фактор при разработването на приложение. Приложението трябва да бъде насочено към предлагане на удобно потребителско изживяване. И с нуждата на клиентите да променят всяка нова зора, присъствието на пазара е жизненоважно за здравето на вашия бизнес.

Наличието на мобилно приложение, което допълва присъствието на вашия бизнес в мрежата, обслужва по-обширния пазар. В зависимост от избора на фактори, които да се базират на развитието на приложението, следващата стъпка е да разполагате с екип от експерти, които да разработят приложението ви.

Можете да разгледате нашите мобилни проекти тук: Expose Mobile Portfolio