бананов тарски парадокс всичкиuce


Отговор 1:

Парадоксът Банах-Тарски е трик на ZFC

ZFC е неправилен.

И накрая, този парадокс доказва тази некоректност.

Ясно е, че е невъзможно да се раздели твърдо тяло на две тела с общия два пъти обем.

Това е самопозоваване. Това казва за себе си.

Всички останали самопозоваващи се твърдения, като теоремата на Гьодел за непълнота и последната теорема на Ферма, дават парадокси.

Това е проблем с ZFC.

Във връзка с физиката:

Нарушава ниската степен на запазване на масата. Всяка теория на физиката е част от теорията на математиката.

Така че този парадокс нарушава някои математически теории.

Никой правилна математическа теорема не прави това.

Отново, ако тази теорема е правилна, това е проблем на ZFC.

PS имаме трима играчи:

  1. Банах-Tarsky
  2. Масово консервативно право.
  3. ZFC.

Защо сте фокусирани само върху двете първи?