Форд процедура за смяна на течности в свободен стил


Отговор 1:

Термичният байпасен клапан просто позволява бързо загряване, така че всъщност не е от значение при решението ви каква услуга да извършите.

Пълна услуга за предаване обикновено включва смяна на флуида за пренос и смяна или почистване на филтъра. Най-често трябва да махнете тавата за предаване, за да смените или почистите филтъра.

Така че вашето решение е дали просто да смените течността или да смените течността и филтъра. Ако редовно сменяте течността и тя винаги излиза чиста, тогава можете да правите смяната на филтъра по-рядко. Ако течността ви излезе тъмна, смяната на филтъра трябва да се счита за съществена.