mysql клъстер срещу галера


Отговор 1:

Как всеки от тях се сравнява с простата кръгова репликация Master / Master, която е вградена в основния MySQL пакет?

  • MySQL :: Справочник за MySQL 5.1 :: 17 MySQL Cluster NDB 6.1
  • Galera Cluster за MySQL
  • tungsten-replicator - Високопроизводителна машина с репликация на данни с отворен код за MySQL - Хостинг на проекти на Google

По-специално кои, ако има такива, са подходящи за внедряване в AWS EC2 ... за предпочитане в конфигурация, която обхваща зони или региони за наличност?