реагирайте роден срещу nativescript


Отговор 1:

Нека анализираме това по цел, статус и прогнози.

Цел

  • Целта на NativeScript: 100% споделен код
  • React Native: Научете се веднъж, пишете навсякъде.

В идеалния случай NativeScript има по-възвишена цел. Субективно, мисля, че React Native има по-постижима цел. Той признава и обхваща различията между платформите, но предоставя общи набори инструменти между тях за изграждане на приложения, които работят в много.

Състояние Като акт Октомври 2015, NativeScript е във версия 1.5, а React Native е във версия 0.13. NativeScript е използван в много освободени приложения (бързо търсене ще отговори на това). Той произвежда около 4 пъти резултатите от търсенето с Google (над 200 000 срещу ~ 50 000 на React Native). Следователно, NativeScript изглежда сякаш е в по-зряло положение.

Predictions React Native е създадена от Facebook, огромна компания с много ресурси в пари, разработчици и клиенти. NativeScript, от друга страна, макар да е проект с отворен код, е подкрепен от много по-малка компания Telerik (кой?).

Извод: NativeScript изглежда страхотно днес и е наистина впечатляващ, по-зрял и има повече потребители. Въпреки това, React Native вероятно ще бъде вълната на бъдещето, поне в краткосрочен и средносрочен план.